logo firmy
AFK International Sp. z o.o.

ul. Astronomów 3,
01-450 Warszawa

Tel.: (+48 22) 877 56 00
Fax.: (+48 22) 877 66 00

REGON 016319456
NIP 527-23-07-100
VAT-UE: PL 5272307100
KRS 0000126488

E-mail: afk@afkinternational.pl

AFK International Sp. z o.o.

Spółka AFK International jest polską, prywatną i całkowicie niezależną spółką z ograniczoną odpowiedzialnością. Powstała w 2000r., jej kapitał zakładowy wynosi 50,000 PLN.

Profil działalności

Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie techniki i technologii oraz rozwiązywanie problemów technicznych 

Pomoc w uzyskaniu polskich i niemieckich świadectw dopuszczenia do eksploatacji taboru kolejowego, urządzeń automatyki kolejowej i ich podzespołów 

Usługi przedstawicielskie dla firm krajowych i zagranicznych 

Przedstawiciel holenderskiej firmy Nieaf Smith - producenta przekaźników elektrycznych

Tłumaczenie norm i kolejowej dokumentacji technicznej 

Współpraca z zagranicą 

Opracowanie studiów wykonalności i analiz rynku

Pracownicy i firmy współpracujące

Obecnie spółka na stałe współpracuje z liczną grupą inżynierów kolejowych i innych specjalistów w poszczególnych projektach.

Wielokrotnie, opinie techniczne zawarte w opracowaniach AFK International były uznawane przez Głównego Inspektora Kolejnictwa oraz przez Urząd Transportu Kolejowego, które wydały oficjalne świadectwa dopuszczenia do eksploatacji pojazdów szynowych i ich podzespołów (np. pociągi METROPOLIS produkcji ALSTOM, Barcelona, dla Metra Warszawskiego, kable firmy Hubner+Suhner oraz osłony kablowe szwajcarskiej firmy PMA).

Rozwój działalności i aspiracje

Plan rozwoju spółki przewiduje stopniowe, ale ostrożne rozszerzanie jej dwóch zasadniczych grup działalności, to znaczy:

- współpraca z zagranicznym przemysłem (szczególnie z przemysłem kolejowym), w tym: reprezentowanie go w Polsce,: studia wykonalności projektów, analizy rynku, sprzedaż wyrobów i usług, poszukiwanie odpowiednich polskich partnerów, itp.,

- wspomaganie przemysłu kolejowego w rozwiązywaniu problemów technicznych, pomoc w uzyskiwaniu polskich i niemieckich świadectw dopuszczenia do eksploatacji pojazdów szynowych, automatyki i nawierzchni kolejowej, a także badania materiałów, elementów i podzespołów zgodnie z normami polskimi i zagranicznymi, tłumaczenia dokumentacji technicznej, itp.

Mimo tego, że działalność AFK International została już szeroko zauważona i uznana (patrz np.: strona internetowa Railway Gazette International www.railwaygazette - Railway Directory - Services - Management Support), podstawową aspiracją spółki jest uzyskanie bardziej sformalizowanej i lepszej pozycji na rynku kolejowym. W związku z tym, biorąc pod uwagę zachodzące zmiany polskiego prawa, spółka AFK International wystąpiła do Ministra Infrastruktury i do Urzędu Transportu Kolejowego (UTK) o wpisanie na listę jednostek uprawnionych do wykonywania badań taboru kolejowego i jego podzespołów

Po przejściu odpowiednich weryfikacji, spółka AFK International jest członkiem następujących organizacji aktywnych w dziedzinie transportu kolejowego:

• Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne, członek Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych, 

• Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na rzecz Kolei, członek Polskiej Izby Przemysłowo-Handlowej, 

• Polska Platforma Technologiczna Transportu Szynowego.